Poskytujeme prepravu materiálu, naloženie a vyloženie hydraulickou rukou.

Galéria